NOTICE

कार्यालय प्रमुखको भनाई

सूचनाको हक:

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना मागने र पाउने, कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यतो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भई रहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत लाई सूचनाको हक भनिन्छ ।

राज्य संघिय संरचना गई सकेपछि जनसाधारणको जुन इन्छा,आकांक्षा, चाहना थियाे सो मुताविक विकासले गति लिन नसकेको तितो यथार्थ छ । राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १/४ भन्दा बढी योगदान दिने पशुपन्छी क्षेत्रमा मझौला र साना किसानहरुको वाहुल्यता रहेको पाइएको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली र सोही बमोजिमको पशुपन्छी पालन भएको, उन्नत प्रविधिको पूर्ण विकास भै नसकेको, उत्पादन सामाग्रीहरुको व्यवसायीकरण हुन नसक्नु आफैमा विडम्वना छ। पशुपालन व्यवसायमा संलग्न कृषकहरु आफुले पालेका पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादत्व वृद्धि गरी व्यत्तिगत ए‌वं राष्ट्रिय आयमा योगदान पुर्याउनु नै यस कार्यालयको मुल उदे्श्य रहेको छ । उल्लेखित उदे्श्य हासिल गर्न वित्तिय पहुचँको सर्वसुलभता, पशुपालनमा राज्यको दायित्वमा वृद्धि, पूर्ण व्यवसयिक पशुपन्छी पालक कृषिको वृद्धि गरी उत्पादनमा भएको न्यूनीकरणलाई हटाई रोजगारमुखी प्रणालीको विकासद्धारा नै पशुपन्छी व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुनु आजको आवश्यकता हो ।
सूचनाको हक:
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना मागने र पाउने, कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यतो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भई रहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत लाई सूचनाको हक भनिन्छ ।

सुचना अधिकारी लालमणि पाैडेल

suchana adhakari vet 123

पदः पशु स्वास्थ्य प्राविधिक
सम्पर्क नंः ०६४ ४११२५१
माे नंः ९८४१५२८२९८
इमेलः aryal.siseer@gmail.com

फाेटाेहरू

भिडियाेहरू