सूचनाः
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन ( रैथाने बाली मकै र तरकारी बाली)कार्यबिधि दरखास्त र प्रस्तावहरुको नमूना---------कृषि ज्ञान केन्द्रको मिति २०७९०६३१ को सूचना---------(स्थानिय कृषकहरुको मागमा आाारित उ प्रबर्द्धनर्यक्रमहरु )को कार्यबिधि र दरखास्त र प्रस्तावको नमूना---------प्रयोशाला सामाग्रीको आशयको सूचना---------व्यवसायिक फार्महरुको लागि यान्त्रिकरण अनुदान सहयोग तथ मत्स्यपालनका लागि उपकरण सहयोगकाे सूचना---------स्थानीय नश्लका पशुपन्छी संरक्षण कार्यक्रमको सूचना---------माछा,मासु तथा डेरी पसल निर्माण तथा सुधारको सूचना---------पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट क्षेत्र वितार कार्यक्रमको सूचना---------उन्नत नश्लका पाडी तथा बाच्छी हुर्काउने कार्यक्रमको सूचना---------प्रजननको लागि बोका तथा थुमा वितरणको सूचना

कार्यालय प्रमुख

डा.शर्मिला कुमाल

(पशु विकास अधिकृत)

सम्पर्क नःं 
९८५६०४०२९१

हाम्राे बारे

राज्य संघिय संरचना गई सकेपछि जनसाधारणको जुन इन्छा,आकांक्षा, चाहना थियाे सो मुताविक विकासले गति लिन नसकेको तितो यथार्थ छ । राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १/४ भन्दा बढी योगदान दिने पशुपन्छी क्षेत्रमा  मझौला र साना किसानहरुको वाहुल्यता रहेको पाइएको छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली र सोही बमोजिमको पशुपन्छी पालन भएको, उन्नत प्रविधिको पूर्ण विकास भै नसकेको, उत्पादन सामाग्रीहरुको व्यवसायीकरण हुन नसक्नु आफैमा विडम्वना छ।

पशुपालन व्यवसायमा संलग्न कृषकहरु आफुले पालेका पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादत्व वृद्धि गरी व्यत्तिगत ए‌वं राष्ट्रिय आयमा योगदान पुर्याउनु नै यस कार्यालयको मुल उदे्श्य रहेको छ । उल्लेखित उदे्श्य हासिल गर्न वित्तिय पहुचँको सर्वसुलभता, पशुपालनमा राज्यको दायित्वमा वृद्धि, पूर्ण व्यवसयिक पशुपन्छी पालक कृषिको वृद्धि गरी उत्पादनमा भएको न्यूनीकरणलाई हटाई रोजगारमुखी प्रणालीको विकासद्धारा नै पशुपन्छी व्यवसायबाट आत्मनिर्भर हुनु आजको आवश्यकता हो ।

सूचनाको हक:

सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना मागने र पाउने, कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यतो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भई रहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत लाई सूचनाको हक भनिन्छ ।

सुचना अधिकारी

डा.लालमणि अर्याल

(पशु स्वास्थ्य प्राविधिक)

सम्पर्क नःं 
९८४१५२८२९८